Veelgestelde vragen en antwoorden

Vaak gestelde vragen

Wat zijn myomen?

Myomen zijn goedaardige gezwellen (geen kanker) in of om de baarmoeder en worden bij ongeveer 70% -80% van de vrouwen in de Verenigde Staten aangetroffen.  Meer info over myomen.

Moeten alle myomen worden behandeld?

Veel vrouwen met myomen hebben geen symptomen en hebben geen interventie nodig. Myomen kunnen echter symptomen veroorzaken die de dagelijkse activiteiten aanzienlijk kunnen belemmeren. Vrouwen bij wie een myoma is geconstateerd, hebben een groter risico van onvruchtbaarheid dan vrouwen zonder myomen. Meer informatie op Behandelingen voor myomen.

Wat is het Sonata-systeem?

Het Sonata-systeem is een vernieuwend medisch hulpmiddel dat door de FDA in 2018 is goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en sinds 2014 de CE-markering heeft voor gebruik en verkoop in Europa.

Wat is de Sonata-behandeling?

De Sonata-behandeling is een incisieloze behandelingsoptie voor vrouwen met symptomatische myomen. Meer informatie op Sonata-behandeling.

Hoe wordt de Sonata-behandeling uitgevoerd?

Het Sonata-behandelinstrument wordt door de arts via uw vagina in de baarmoeder ingebracht. Radiofrequente energie wordt aan het myoma afgegeven, waardoor deze na verloop van tijd slinkt en de symptomen verdwijnen. De ingreep duurt meestal kort, 15 tot 60 minuten, afhankelijk van het aantal en de grootte van de te behandelen myomen. Meer informatie over Hoe Sonata werkt.

Is de Sonata-behandeling veilig en effectief?

Positieve uitkomsten van ingrepen waarbij de Sonata-behandeling werd toegepast, zijn in peer-reviewed medische tijdschriften gepubliceerd en klinische onderzoeken hebben aangetoond dat Sonata een veilige en effectieve behandeling is van myomen.  Meer informatie op Klinische onderzoeksresultaten.

Heeft de Sonata-behandeling bijwerkingen?

De meeste bijwerkingen, zoals spotting en krampen, zijn gewoonlijk licht en tijdelijk van aard.  De arts client alle mogelijke risico’s nader met u te bespreken.  Voor volledige veiligheidsinformatie raadpleegt u Veiligheidsinformatie.

Kan ik zwanger worden na de Sonata-behandeling?

De veiligheid en doeltreffendheid van de Sonata-behandeling zijn niet vastgesteld bij vrouwen die later zwanger willen worden. De mogelijke risico’s of voordelen met betrekking tot een zwangerschap zijn onbekend.

Wie maakt het Sonata-systeem?

Het Sonata-systeem werd ontwikkeld en wordt vervaardigd door Gynesonics,  een bedrijf op het gebied van de gezondheid van vrouwen, met hoofdkantoor in Californië.  Bezoek de website.