Het Sonata-systeem

Nu door de FDA in de VS goedgekeurd voor de behandeling van symptomatische myomen in de baarmoeder

Het Sonata-systeem is een combinatie van realtime intra-uteriene echografie en gerichte radiofrequente ablatie in een incisieloze ingreep voor de behandeling van symptomatische myomen in de baarmoeder.

  • Biedt een innovatief alternatief voor een hysterectomie en myomectomie.
  • Bij een transcervicale toediening kan de peritoneale holte worden vermeden en is geen algemene anesthesie nodig.
  • Behandelt de meeste myoomtypen, inclusief submukeuze, intramurale, transmurale en subsereuze myomen.

Beoogd gebruik: Het Sonata-systeem dient voor diagnostische intra-uteriene beeldvorming en de transcervicale behandeling van symptomatische baarmoedermyomen, inclusief die welke gepaard gaan met hevig menstrueel bloedverlies. Veiligheidsinformatie